civódtak

[Füst Milán - Őszi sötétség]
egy vaskos legényt, / S mellette űlt a nyájas holdvilága... / Kezdetben vélem akkor láthatatlanúl / Civódtak démonok, de később megsürűdve / Mind kivált a légből és testetlen ütlegekkel / Ütni kezdtek engemet


Boda István Károly & Porkoláb Judit, 2011.