csengetyűi

[Füst Milán - Levél Kanadából]
Lesem a füstöt... / S mire az éji képek sorra elvonultak s itt a hajnal, / A lovak édes csengetyűi nékem csengenek. / Úgy mondják, odalenn a Nagy Rabszolga Tónál / Boldogabb a világ... a nép sokat


Boda István Károly & Porkoláb Judit, 2011.