csiklandozzák

[Füst Milán - Egy régi költő műve - Óda a Fejedelemhez]
énfelőlem s üldözőimet / S a rémeket, kik hátam megett sugdosódnak, / S kik hátamat már régen csiklandozzák sugdosásaikkal... / Légy igazságos, nagy Király! / S ítéld halálra őket


Boda István Károly & Porkoláb Judit, 2011.