csillagom

[Füst Milán - Egy csillaghoz]
mint a vadkanok. S a fekete kert / Ilyenkor termi meg sötét virágait. S te fenn remegsz / Magános csillagom. / Rád nem figyel a köznép. Hisz parány vagy ott, / Hol az égnek annyi más kevélye tündököl


Boda István Károly & Porkoláb Judit, 2011.