csoportja

[Füst Milán - Objektív kórus]
s a pestis / Szörnyű dúlása most elpihen talán. De lám, de jaj, a vad, / vérengző koldusok / Rémes csoportja máris vonítani kezd az ég felé s a jajszó / Lomhán gomolyg az istenekhez a magasba fel, / Mint a


Boda István Károly & Porkoláb Judit, 2011.