f

fagy (1)
fagyban (1)
fagyos (1)
fagyosabb (1)
fagyott (2)
fagyra (1)
fáj (7)
fájdalmamat (1)
fájdalmas (4)
fájdalmasok (1)
fájdalom (6)
fájdalomban (1)
fájdalomé (1)
fájdalommal (1)
fájó (4)
fájt (1)
fajtád (1)
fajtát (1)
fájva (1)
fák (10)
fakadt (1)
fakgatsz (1)
fáklya (1)
fal (1)
falak (1)
falatján (1)
falja (1)
falura (1)
faluvégeken (1)
falvakat (1)
fán (1)
fának (1)
fanti (2)
fanyar (2)
fáradnod (1)
fáradt (6)
farkasok (1)
fasorban (1)
fatolvaj (1)
fatönkök (1)
fátyladat (1)
fátylat (1)
fázékony (1)
fázik (3)
fecsegő (1)
feddi (1)
fedik (1)
fegyenc (2)
fehér (4)
fehérbe (1)
fehérség (1)
feje (1)
fejed (4)
fejedelem (2)
fejedelemhez (1)
fejem (2)
fejemben (1)
fejemet (1)
fejemre (1)
fejét (5)
fejet (2)
fejről (1)
fejű (1)
fejüket (1)
fejünk (1)
fejünkbe (1)
fekete (24)
feketék (1)
feketéket (1)
feketén (1)
feketeségén (1)
fekszik (2)
féktelen (1)
feküszöl (1)
fekve (1)
fel (24)
fél (1)
feladnod (1)
felállsz (1)
felállt (1)
félálmokat (1)
félálom (2)
félálomba (1)
felbokrosodtak (1)
felcsippentik (1)
féld (1)
felé (25)
fele (1)
feléd (6)
feledé (1)
feledem (1)
feledést (1)
feledjem (1)
feledjétek (1)
feledjük (1)
feledni (3)
feledtem (1)
feléje (3)
felejtés (1)
felejti (1)
felejtsd (1)
félek (6)
felékesítettél (1)
felel (2)
feléled (1)
félelem (2)
felelének (1)
felelet (1)
feleletre (1)
felelhetek (1)
felelj (6)
félelmek (1)
félelmes (1)
félelmet (1)
felelne (2)
felelni (1)
felelt (1)
felém (2)
felemelte (2)
felemelve (1)
felemelvén (1)
felenged (1)
félénken (2)
felépülsz (1)
felér (1)
feleségem (2)
feleségemnek (1)
feleségét (1)
felét (2)
felett (7)
felette (3)
feletted (2)
felettem (1)
felfaló (1)
felfedni (1)
felfigyel (1)
felfordúlt (1)
felgyúl (1)
felhorkant (1)
felhő (4)
felhőbe (1)
felhőid (3)
felhők (7)
felhőket (2)
felhőt (3)
félig (1)
felijedve (1)
felindul (1)
felindúlsz (1)
felindúlt (1)
félj (1)
feljárni (1)
feljebb (2)
feljött (1)
feljutott (1)
felkavarta (1)
felkel (1)
felkelni (1)
felkelnie (1)
felkelő (1)
féllábam (1)
fellázadnod (1)
fellegek (3)
felléptem (1)
fellobog (1)
felmagasztosúl (2)
felmérné (1)
felmérni (1)
felmutatom (1)
felneveltetek (1)
félni (2)
félniök (1)
felölté (1)
felölti (1)
félrerakták (1)
felriadok (1)
felség (1)
felserkent (1)
felszállottam (1)
felszánt (1)
félszeg (1)
félszegen (1)
felszél (1)
félszemmel (1)
felszíne (1)
felszinét (1)
felszívatik (1)
feltalálni (1)
feltámadni (1)
feltámadt (1)
féltem (2)
féltik (1)
feltúrt (1)
feltündökölt (1)
felugattak (1)
féluton (1)
felűltek (1)
félve (1)
felveré (1)
felverők (1)
felverte (2)
felvessem (1)
felveszed (1)
felvidít (1)
felvídúl (1)
felzendűl (1)
fémet (1)
feneketlen (1)
fenhéjázó (1)
feni (1)
fenkölt (2)
fenn (19)
fennen (2)
fennhangon (2)
fenséges (1)
fény (18)
fénybe (2)
fényben (1)
fényből (1)
fénye (4)
fények (3)
fényen (1)
fényes (3)
fényesen (1)
fényesség (1)
fényét (2)
fényétől (1)
fényiből (1)
fénykoszorúd (1)
fényköreit (1)
fénylene (1)
fényleni (1)
fénylik (2)
fénylő (4)
fénynél (1)
fénnyel (2)
fenyő (3)
fenyőfát (1)
fenyők (1)
fenyőknek (1)
fénysávos (1)
fényt (3)
fényük (1)
ferde (1)
ferdén (1)
ferenc (1)
férfi (2)
férfidíszeink (1)
férfihez (1)
férfikort (1)
fergeteg (2)
fertőzi (1)
feslett (1)
fészket (1)
fészkükön (1)
fia (2)
fiakra (1)
fiam (1)
fiát (2)
figyel (2)
figyeld (1)
figyeled (1)
figyelem (2)
figyeljem (1)
figyelnem (1)
figyelni (1)
figyelsz (1)
figyelt (2)
figyelték (1)
fínom (2)
finom (1)
fínomabb (2)
fínomult (1)
firmamentumon (1)
firmus (1)
fityfiringet (1)
fiú (1)
fiúk (1)
fizet (1)
fizetségűl (1)
fog (4)
fogadd (2)
fogadja (1)
fogaidnak (1)
fogaim (1)
fogakkal (1)
fogat (1)
foghíjjasság (1)
fogja (1)
foglalkozva (1)
foglalt (1)
fogok (1)
fogom (1)
fogsz (1)
fogtok (1)
fogvacogva (1)
fogyjon (1)
foltjai (1)
foltjait (1)
folyam (2)
folyó (4)
folyók (2)
folyókról (1)
folyón (2)
folyónak (2)
folyót (4)
folytassam (1)
folyton (1)
folyvást (2)
fordítom (1)
fordította (1)
fordul (2)
fordúl (3)
fordúljon (1)
fordulok (1)
fordúlsz (3)
forgó (2)
forgok (1)
forgószél (1)
forint (1)
formájú (1)
forog (5)
foroghat (1)
forognak (1)
forr (1)
forradalom (1)
forrás (1)
forrásoknak (1)
forrást (1)
forró (7)
forróság (1)
forrsz (1)
foszfor (1)
(1)
föd (1)
födél (1)
föld (20)
földalatti (1)
földanyánk (1)
földbe (1)
földdel (1)
földek (1)
földeken (3)
földfia (1)
földi (7)
földjét (2)
földmivelőt (1)
földmüvelő (1)
földnek (3)
földön (7)
földöntúli (1)
földre (2)
földrengés (1)
földünk (1)
fölénk (1)
fölött (2)
fölötte (1)
fölötted (1)
fölöttünk (1)
föltettem (1)
fönség (1)
förtelmes (1)
fövegeitekkel (1)
főztjükért (1)
frigyes (1)
fújja (1)
fújtál (1)
fullasztó (1)
fúlt (1)
furcsa (7)
furiák (1)
fúrt (1)
fussatok (1)
fusson (2)
fut (9)
futás (2)
futása (3)
futásában (1)
futásom (1)
futásotok (1)
futást (1)
futhatsz (1)
futkosás (1)
futnak (1)
futnál (1)
futnék (1)
futni (2)
futó (1)
futott (1)
futotta (1)
futottak (1)
futottam (1)
futsz (1)
fuvalomtól (1)
fuvolára (1)
(1)
függőleges (1)
fülcimpád (1)
fülébe (1)
fülében (1)
füled (2)
füleli (1)
fülem (2)
fülembe (1)
fülmile (1)
fülnek (1)
fülünkbe (1)
fürdik (1)
fürge (2)
fürkészik (1)
fürt (1)
fürtjeik (1)
fürtös (1)
fürtösfejü (1)
fürtöt (1)
füst (1)
füstje (1)
füstöt (3)
fütyölt (1)
fütyörészőt (1)
füttyent (1)
fütyült (1)
fűzfa (1)

Szóalakok száma: 423


Boda István Károly & Porkoláb Judit, 2011.