rakottan

[Füst Milán - Őszi sötétség]
várurunk dús szekerei éji időben / Elemózsiával s a kofáknak hideg zöldségeivel nehézre rakottan... / S a világos, karácsonyi kapún beözönlött szekerük serege... / Mihály volt a nevem s a várfal


Boda István Károly & Porkoláb Judit, 2011.