rémeket

[Füst Milán - Egy régi költő műve - Óda a Fejedelemhez]
fenn és nézi fájó életem... Nagy Király! / Ne gondolj rosszat énfelőlem s üldözőimet / S a rémeket, kik hátam megett sugdosódnak, / S kik hátamat már régen csiklandozzák sugdosásaikkal... / Légy


Boda István Károly & Porkoláb Judit, 2011.