Algoritmusok

az algoritmus fogalma és megadási módjai

Az algoritmus több azonos jellegű, egymástól csak a kiinduló adatokban különböző feladat (pl. matematikai számítás: összeadás, szorzás stb.) megoldására szolgáló eljárás, amelynek során előre meghatározott, véges számú lépést adott sorrendben végrehajtva jutunk el a feladat megoldásához.

0. példa algorimusra: egy ételrecept alapján egy étel elkészítése

1. példa algorimusra: információ-visszakeresés egy adatbázisból

Egy Google keresés eredménye (2016.11.08) Google:
NAT informatika
Egy Google keresés eredménye (2016.11.08) DEENK:
Cím: informatika
Tárgyszó: Nemzeti Alaptanterv
SQL:
SELECT szerz,cim,kiadev
FROM konyvtar.konyv
WHERE cim LIKE "* informatika *" and targyszo="NAT"
ORDER BY kiadev DESC;
1. táblázat: a konyv tábla lehetséges sorai a konyvtar adatbázisból
RAKTJ SZERZ CIM KIADHELY KIADO KIADEV
... ... ... ... ... ...
123456 Kőfalvi Tamás Informatikai alapismeretek a tanári mesterségre készülők számára Budapest Nemzeti Tankönyvk. 2006
188224 Holczer József Informatika szóbeli érettségi közép- és emelt szinten Budapest Jedlik Oktatási Stúdió 2013
234114 Herdon Miklós et al. Informatika Debrecen DE AMTC AVK 2007
... ... ... ... ... ...

2. példa algoritmusra: egy matematikai függvény vagy művelet értékének kiszámítása (pl. egy kör kerületének vagy területének kiszámítása; két szám összeadása, kivonása, szorzása vagy osztása; a másodfokú egyenlet gyökeinek meghatározása; egy bináris vagy hexadecimális szám átváltása tízes számrendszerbe stb.)

példa: egy henger térfogatának kiszámítása; legyen a henger alapkörének sugara r=3 cm, magassága m=15 cm

további információk:
Algoritmus (Wikipédia) (2016-11-08)
Az adatbázis fogalma (Sulinet) (2016-11-08)
Adatbázis (Sulinet) (2016-11-08)


A "jó" algoritmusok alapvető jellemzői

Az algoritmusok néhány megadási módja:

további információk:
Algoritmus (Sulinet) (2018-05-08)
Az algoritmusok (Tankönyvtár) (2018-05-08)
Az algoritmusok jellemzői (Tankönyvtár) (2018-05-08)
Algoritmus (Wikipédia) (2018-05-08)
Turing-gép (2018-05-08)


példák algoritmusokra

egyszerű algoritmusok (pl. folyamatábrával és egy programozási nyelven vagy pszeudokódban megadva)

első 'n' szám kiíratása folyamatábrával

további algoritmusok


Tartalom
Boda István, 2018.