Bevezetés az informatikába

Tartalom, témakörök

 1. Az adat és információ fogalma, megjelenési formái. A számítógép mint adat-, ill. információ feldolgozó gép (fekete doboz modell stb.). Informatikai alapfogalmak (architektúra stb.).
 2. Számrendszerek, konverziós szabályok, algoritmusok (példákon keresztül).
 3. Az algoritmus fogalma, jellemzői, megadása (szöveges leírással, folyamatábrával, programmal). Egy magas­szintű programozási nyelv főbb elemei és használata algoritmusok megadására.
  • Egy magasszintű programozási nyelv főbb elemei: változók, elemi adattípusok, műveletek, összetett adatszerkezetek (pl. sztringek, tömbök); alapvető programszerkezetek (szekvenciák, elágazások, ciklusok).
  • A korábban megismert algoritmusok megadása rövid programok segítségével.
 4. Információábrázolás számítógépen (numerikus, logikai, karakteres / szöveges stb. típusú adatok ábrázolása, és az adatokon végezhető műveletek).
  • Számábrázolással kapcsolatos algoritmusok.

 Algoritmusok tartalomjegyzéke ⇒ 

 A programok készítéséhez felhasználható JavaScript interpreter ⇒ 

 A programok szemléltetése folyamatábrákkal ⇒ 

 Számolási feladatok ⇒ 

 Programozási teszt ⇒ 

 1. Logikai függvények, Boole-algebra. Igazságtáblázatok létrehozása. Logikai azonosságok, logikai kifejezések átalakítása. Példák logikai függvények kifejezésére.
  • A fontosabb logikai műveletek értéktáblázatai
  • Az értéktáblázatok elkészítésének lépései
  • Az értéktáblázatok gyakorlása
 2. Logikai kapuk. Logikai hálózatok.
 3. Neumann-elvek. Alapvető hardver egységek. A központi egység működése (címek, címzési módok; utasítások kódolása, utasításkészlet; utasításciklus). Szoftver (operációs rendszer, ill. alkalmazói szoftverek).

Feladatok

 Gyakorló feladatok ⇒ 


Boda István, 2022.