Tartalom

leírási minták az irodalomjegyzék készítéséhez


Miscosoft Word és PowerPoint feladatok


plakát képe a feladathoz

1. feladat: plakát készítése

(1.1)
Állítsa be a dokumentum tájolását fekvő formátumúra és a margókat minden oldalon 1,5 cm-esre! Mentse a dokumentumot plakat néven! (tipp: érdemes minden nagyobb változtatás után a dokumentumot CTRL S segítségével elmenteni)

(1.2)
Készítsen táblázatot, melynek 1 sora és 4 oszlopa van. Az oszlopszélességek rendre 11,8; 1,5; 1,5; 11,8 centiméteresek legyenek, a sor magassága pontosan 17,5 cm! Igazítsa a táblázatot vízszintesen a lap közepére!

(1.3)
Az alábbi szöveget másolja be a bal szélső táblázatcellába! (tipp: (1) a szöveg kijelölése után a legegyszerűbben CTRL C-vel másolhat, majd a táblázatcellába egyszerűen CTRL V-vel illesztheti be a szöveget; azonban (2) a Word alapértelmezésben ilyenkor a formátumot is másolja; ha az alapértelmezett beállításokat nem akarja módosítani, akkor a megoldás a Kezdőlap → Beillesztés → Irányított beillesztés → Nem formázott szöveg műveletsor alkalmazása)


Az Anonymous Gimnázium színjátszó köre 2005. május 29-én, 30-án és 31-én év végi díszelőadásán bemutatja
Sütő András: Advent a Hargitán című drámáját
Szereplők:
Árvai Réka, Kisréka	Egyet Lenke 10.c
Zetelaki Gábor	Bereczky Béla 11.d
Bódi Vencel	Eszemen Tamás 11.d.
Mária, Bódi lánya	Kis Irma 9.a
Zetelaki Dániel	Öreg Ödön 12.c
Stég Antal	Kovács Edömér 10.b
Kántáló lányok:	Ecsedy Vilma 10.a, Herczeg Ilona, Varga Beáta 10.b., Tóth Mónika 10.c, Réti Csilla, Juhász Nóra, Tóth Ivett 11.a., Fekete Blanka, Lila Ibolya 11.b.
Súgó:	Segít Elek 9.d.
Rendező:	Szinp Adrián tanár
Rendezőasszisztens:	ifj. Szinp Adrián 9.a
Jegyek az iskolatitkárnál vásárolhatók.
Jegyárak: az iskola diákjai és tanárai számára 10 Ft, vendégeknek 100 Ft.
A plakát megjelenését engedélyezem
igazgató
PH

A bemásolt szöveget formázza meg a plakátképnek megfelelően!
A formázás során a szövegbe ne szúrjon be új bekezdéseket, ne használjon felesleges szóközöket és pontokat a kitöltésre, a bekezdések között függőleges térközzel állítsa be a megfelelő távolságot, és az utolsó három bekezdés esetében baloldali behúzást alkalmazzon! (tipp: egy bekezdésen belül új sort "lágy" sortöréssel állíthat be: SHIFT Enter)
A szöveget formázza meg Arial, illetve Times New Roman betűtípussal. Az alkalmazható betűméretek: 24 pont, 12 pont, 10 pont és 8 pont. (tipp: a bekezdések közötti függőleges térközöket is ezeknek az értékeknek a használatával állíthatja be)
A szereplők és közreműködők (súgó, rendező stb.) felsorolásánál ügyeljen a megfelelő behúzások alkalmazására, valamint a tabulátorpozíciók és tabulátorkitöltések megfelelő beállítására! A "Kántáló lányok" bekezdés esetén állítson be függő behúzást! (figyelmeztetés: a függő behúzás értékéhez a bekezdés baloldali behúzása hozzáadódik)
A plakát engedélyezésére vonatkozó szövegrész baloldali behúzása 6 cm, mindhárom bekezdés középre igazított és a bekezdések betűmérete 8 pont. Az igazgató aláírásához betett pontozott vonal mindkét oldalon 0,5 cm-rel beljebb kezdődik (azaz az "igazgató" bekezdés bal behúzása 6,5 cm, jobb behúzása pedig 0,5 cm). Az "igazgató" bekezdés feletti vonalat felső szegélyként állítsa be!

(1.4)
Az alábbi képet háttérkép a plakáthoz illessze be a cella háttérképeként (a szöveg mögé küldve a képet), majd növelje meg a kép méretét háromszorosára (vízszintesen és függőlegesen). Húzza a képet a plakát megfelelő helyére a mintának megfelelően!

(1.5)
A cella tartalmát a szöveg formátumának megőrzésével másolja be a 4. cellába! (A két cellának minden szempontból egyformának kell lennie.)
A plakátot tartalmazó (szélső) cellákra állítson be valamilyen díszes szegélyt! A két középső cella felső és alsó szegélyét kapcsolja ki, a cellák közötti elválasztó vonalnak pedig állítson be vékony szegélyt!
a plakátokat tartalmazó táblázat képe

forrás: középszintű érettségi feladatok informatikából (2005.05.19.)

plakát képe a feladathoz

2. feladat: tankönyvrendelés

(2.1)
Hozzon létre egy új szakaszt álló tájolással, 2,5 cm-es margóval!
Nyissa meg az új szakasz élőfejét!
Szüntesse meg a szakasz élőfejének kapcsolódását az előtte levő szakaszokkal és illessze be az alábbi szöveget a szakasz élőfejébe! Formázza meg a szöveget (Times New Roman, 14 pt és 12 pt, és 18 pt térköz a bekezdések között) és állítsa be a tabulátorokat megfelelően (6 cm, 13 cm, 16 cm)!

Tankönyvrendelés a 2005/2006-os tanévre
	Név:	osztály:	
Az alábbi képet háttérkép a tankönyvrendeléshez illessze be az élőfej háttérképeként (a szöveg mögé küldve a képet), majd húzza a képet az élőfej megfelelő helyére a mintának megfelelően!

(2.2)
Állítson be oldalszámot az élőláb közepén! (megjegyzés: az ábrán az 1-es sorszám csak példa, nem kell az oldalszám kezdőértékét beállítani!)
Állítson be egy vízszintes vonalat az élőláb elválasztására a lap szövegétől!

(2.3)
Illessze be az alábbi szöveget a lap tetejére és formázza meg a mintának megfelelően! (Times New Roman, 12 pt és 8 pt)

Támogatás fajtája (kérjük, aláhúzással jelölje):
nincs
állami (jogosultság igazolásával)
egyéni (kérelemmel, utólagos elbírálás)
Ajánlott könyvek:
A listaelemek behúzása balról 6 cm, és ügyeljen a listaelemeket jelölő karakter () kiválasztására, valamint a listaelemek közötti térköz beállítására! (tipp: a lista elemeire állítson be 1,5-es sortávolságot!)

(2.3)
Illessze be az alábbi szöveget a lapra és alakítsa táblázattá! Szúrjon be két új oszlopot és írja be az oszlopok fejsorába a "Db" és "Átvétel dátuma" feliratokat!

Kód	Cím	Tárgy	Ár	ÁT
MK 644-2759-4	Fizika I.	Fiz	1254 Ft	I
NT 10127/I	Geometriai felad. gyűjt. I.	Mat	792 Ft	I
CE 0002	Középisk. fizika példatár	Fiz	1200 Ft	I
CR 0003	Földrajzi atlasz	Fö	1690 Ft	N
CR 0008	Történelemi atlasz	Tö	1690 Ft	I
KN 0010	Irodalom I.	Irod	660 Ft	I
KN 0011	Irodalmi Szöv. Gyűjt. I.	Irod	1254 Ft	I
MS 2309	Matematika 10.	Mat	1095 Ft	I
MS 2616	Kémia 9.	Kém	1040 Ft	I
NT 10163	Spanyol nyelvtan	Sp	1380 Ft	I
NT 13103/1	Magyar nyelv	Nyt	398 Ft	I
NT 13104/1	Történelem I.	Tö	939 Ft	I
NT 13112	Műalkotások elemzése	R	1990 Ft	N
NT 13135/I	Matematika feladatgyűjt. I.	Mat	1160 Ft	N
NT 13136	Látás és ábrázolás	R	1110 Ft	I
NT 13166	Spanyol nyelvkönyv I.	Sp	1350 Ft	I
NT 15133/1	Általános term. földrajz	Fö	1070 Ft	I
NT 56440	Start neu TK	Né	1250 Ft	I
NT 56440/M	Start neu MF	Né	849 Ft	I
Formázza meg a táblázatot! (A táblázat oszlopszélességei 3 cm; 5 cm; 1,5 cm; 2 cm; 1 cm; 1 cm; 3 cm; ügyeljen a táblázat rácsvonalainak stílusára!)
Formázza meg a táblázat szövegét a mintának megfelelően (Times New Roman, 10 pt)!

(2.4)
Illessze be az alábbi szöveget a lapra a táblázat után!

Alulírott, a fent jelzett könyveket a megadott darabszámban megrendelem.
Dátum:	
Szülő aláírása
Formázza meg a szöveget a mintának megfelelően! (Times New Roman, 12 pt; a tabulátor 5 cm-es és kitöltött, a Szülő aláírása bekezdés 8 cm-es bal behúzással középre igazított)

Figyelmeztetés:
A feladatban szereplő bekezdések közötti távolság vagy térköz beállítására ne üres bekezdéseket (vagy lágy sortöréseket) használjon! A térköz beállítására a Bekezdés menüben szereplő függőleges térköz ("Térköz") értékét állítsa be egy megfelelő értékre – a kiválasztott bekezdés előtt vagy után, a feladatnak megfelelően.

forrás: középszintű érettségi feladatok informatikából (2005.10.27.)

Beadandó dolgozat készítése

(D.1)
Állítson be álló tájolást, valamint egységesen 2,5 cm margót! Hozzon létre két új szakaszt a dokumentum elején!
Az első szakasz lesz a beadandó dolgozat borítója, a második szakasz a tartalomjegyzéket fogja tartalmazni (ezt egyelőre hagyja üresen). A borítón kapcsolja ki az oldalszámozást, a második szakasz kezdő oldalszáma pedig 1 legyen.

(D.2)
A borítólapra írja fel a "Szemináriumi dolgozat" címet, a nevét, a dátumot és a választott jeligét! A borítólap képét (a szövegek elhelyezését, formátumát stb.) ízlés szerint alakítsa ki.

(D.3)
A tartalomjegyzéket tartalmazó szakasz után következik a dolgozat szövege. Az oldal első bekezdésébe írja be címként a választott témát és állítson be erre Címsor 1 stílust! (Amennyiben alcímeket is használ, ezekre Címsor 2 stílust állítson be.)

A következő öt oldalon következik majd a választott téma részletes kidolgozása.
Követelmények:

  1. legalább nyolc forrásból dolgozzon, amelyeket majd a dolgozat végén levő Irodalomjegyzékben ír le;
  2. az irodalomjegyzék tételeit számozza meg ([1], [2], ..., [8]) módon;
  3. a téma kidolgozásakor pontosan hivatkozzon a szövegben a felhasznált forrásokra (a sorszámuk beírásával);
  4. minden megadott forrásra legalább egyszer hivatkozzon a szövegben;
  5. minden olyan esetben, amikor a szövegben leírtak nem saját gondolatok, hanem valamilyen forrásból származnak, feltétlenül tüntesse fel a felhasznált forrást.

(D.4)
A téma kidolgozása után hozzon létre egy új szakaszt!
A szakasz címe "Irodalom- és forrásjegyzék" legyen, és állítson be a címre Címsor 1 stílust!
A téma kidolgozásakor felhasznált dokumentumokat a leírási szabályoknak megfelelően írja le, és lássa el őket sorszámmal.

(D.5)
A dolgozat második szakaszában hozzon létre egy tartalomjegyzéket! (A szöveg minden módosítása után érdemes a tartalomjegyzéket frissíteni.)


Bibliográfia készítése

(B.1)
Készítsen egy bibliográfiát azokból a művekből (monográfiákból, folyóiratcikkekből, gyűjteményes művekben szereplő tanulmányokból, elektronikus dokumentumokból stb.), amelyek a Sütő András irodalmi munkásságával foglalkoznak! A bibliográfia egyes tételeit, azaz az író munkásságát feltáró szakirodalmat például a következő linkeken keresheti meg:

Gyűjtsön össze minél több tételt, ügyelve arra, hogy ezek között legyenek könyvek, folyóiratcikkek, gyűjteményes művekben szereplő tanulmányokból, és elektronikus dokumentumok is.

(B.2)
A tételeket rendezze alfabetikusan elsődlegesen szerzők, másodlagosan cím szerint, és alkalmazzon 0.5 cm-es függő behúzást!

(B.3)
Az egyes tételek leírására (és az ezekre történő hivatkozásokra) több lehetőség is van. Ezeket rendszerint ún. szerkesztési útmutatók írják le (például a MANYE hivatalos szerkesztési útmutatója letölthető a MANYE honlapjáról, a MANYE 2017-es kongresszusának szerkesztési útmutatója letölthető a MANYE honlapjáról, és a MANYE 2011-es szerkesztési útmutatója letölthető a MANYE honlapjáról, a Tinta Könyvkiadó szerkesztési útmutatója letölthető a kiadó honlapjáról, a Luther Könyvkiadó szerkesztési útmutatója letölthető a kiadó honlapjáról, a Pro Minoritate folyóirat szerkesztési útmutatója letölthető a folyóirat honlapjáról).

A Sütő András munkásságával foglalkozó szakirodalmi bibliográfiában kövesse az alábbi példákban alkalmazott leírási módot!

I.

egyszerzős könyvek (monográfiák):

szerző kiadási év. cím. kiadási hely: kiadó.

Ablonczy László 1999. Nehéz álom. Sütő András 70 éve. Budapest: Codex Print.

Görömbei András 1986. Sütő András. Budapest: Akadémiai K.

kétszerzős könyvek (monográfiák):

szerző1szerző2 kiadási év. cím. kiadási hely: kiadó.

Gáspárné Monostori Judit Fegó Lajos 1987. Sütő András irodalmi munkássága. Válogatott bibliográfia. [Budapest]: Állami Gorkij Könyvtár Pécs: Baranya Megyei Könyvtár.

További információk több szerző és/vagy több kiadó leírásához:
háromnál több szerzős könyvek (monográfiák):

első szerző et al. kiadási év. cím. kiadási hely: kiadó.

Borovi Dániel et al. 2016. Irodalom 12. Tankönyv. Eger: Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (EKE OFI).

II.1.

egy szerzős gyűjteményes művek:

szerző kiadási év. cím. (szerk. szerkesztő) kiadási hely: kiadó.

Grezsa Ferenc 1999. Vonzások és vallomások. Tanulmányok, kritikák. (szerk. Olasz Sándor) Szeged: Tiszatáj Alapítvány.

További információk a Vonzások és vallomások című könyvről:

Kocsis L. Mihály 1994. Olvasó példány. Békéscsaba: Tevan K.

További információk az Olvasó példány című könyvről:
több szerzős gyűjteményes művek:

szerkesztő (szerk.) kiadási év. cím. kiadási hely: kiadó.

Görömbei András (szerk.) 2002. Tanulmányok Sütő Andrásról. Debrecen: Kossuth Egyetemi K.

További információk a Tanulmányok Sütő Andrásról című könyvről:

II.2.

tanulmányok gyűjteményes művekben (hivatkozással):

szerző kiadási év. tanulmány címe. In: szerkesztő (szerk.) kiadási év. első oldalszámutolsó oldalszám.

Cs. Nagy Ibolya 2002. A bölcsőhely parancsai. Sütő András novelláiról. In: Görömbei András (szerk.) 2002. 23–28.

Czine Mihály 1981/2002. Anyám könnyű álmot ígér. Sütő András könyve. In: Görömbei András (szerk.) 2002. 37–40.

tanulmányok gyűjteményes művekben (teljes leírással):

szerző kiadási év. tanulmány címe. In: szerző kiadási év. cím. (szerk. szerkesztő) kiadási hely: kiadó. első oldalszámutolsó oldalszám.

Grezsa Ferenc 1991/1999. Sütő András: Omló egek alatt. In: Grezsa Ferenc 1999. Vonzások és vallomások. Tanulmányok, kritikák. (szerk. Olasz Sándor) Szeged: Tiszatáj Alapítvány. 322–327.

Grezsa Ferenc 1999. "A megmaradás esztétikája" (Görömbei András Sütő-monográfiája). In: Grezsa Ferenc 1999. Vonzások és vallomások. Tanulmányok, kritikák. (szerk. Olasz Sándor) Szeged: Tiszatáj Alapítvány. 396–401.

Kocsis L. Mihály 1994. Bölcsőnek nem szabad pihenni - Sütő András: Gyermekkorom tükörcserepei. In: Kocsis L. Mihály 1994. Olvasó példány. Békéscsaba: Tevan K. 213–[215?].

III.

folyóiratban megjelent tanulmányok:

szerző kiadási év. cím. folyóirat neve évfolyam. évf. (kiadási év) füzetszám. sz. első oldalszámutolsó oldalszám.

Cs. Nagy Ibolya 2016. Sütő András fekete rózsái. Hitel 29. évf. (2016) 6. sz. 73–88.

Szász László 2017. Sütő András Kálvinja és egyházi recepciója. Pro minoritate [27. évf.] (2017/Tavasz) [1. sz.] 15–26.

További információk a Pro Minoritate c. folyóiratról:

Tarján Tamás 2016. Sárkány alszik vele. (M)ilyen gazdagok vagyunk (?) Sütő András műhelykonferencia. Színház 49. évf. (2016) 6–7. sz. 105–107.

További információk Tarján Tamás cikkéről:

IV.

elektronikus dokumentumok:

cím. portál neve.
internetes cím (év-hónap-nap)

Sütő András. Petőfi Irodalmi Múzeum - Digitális Irodalmi Akadémia.
https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/suto-andras# (2017-09-27)

Sütő András (író). Wikipédia.
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCt%C5%91_Andr%C3%A1s_(%C3%ADr%C3%B3) (2017-09-27)

Sütő András. Róla szóló könyvek. Moly.
https://moly.hu/alkotok/suto-andras/rola-szolo-konyvek (2017-09-27)

(B.4)
Egészítse ki a bibliográfiát úgy, hogy legalább 30 tételt tartalmazzon! A tételek között (egy- vagy többszerzős) monográfiák, gyűjteményes művekben (pl. antológiákban, tanulmánygyűjteményekben) megjelent tanulmányok, folyóiratcikkek és elektronikus dokumentumok is legyenek!
Ügyeljen rá, hogy a bibliográfia tételei a fenti szabályoknak megfelelően legyenek leírva!


1. dia képe a feladathoz

3. feladat: színkeverés (PowerPoint)

(3.1)
Készítsen egy prezentációt, amelyben a diák szélesség-magasság aránya 4:3, színösszeállítása pedig a következő:

Illessze be az alábbi szöveget az első diába! Formázza meg a szöveget (Arial, félkövér 50 pt, középre igazítva; Arial, dőlt 32 pt, jobbra igazítva)!
Az RGB színkeverési módszer
John Smith
Debrecen, 2017. október 14.
(tipp: ha a prezentációt fel akarja tölteni az internetre, hogy mások is lássák, érdemes a diákhoz hozzáadni a dia sorszámát is, pl. előlábként) 2. dia képe a feladathoz

(3.2)
Illessze be az alábbi szöveget a második diába! Formázza meg a szöveget (Arial, félkövér 50 pt, középre igazítva; Arial, normál 32 pt, középre igazítva egy-egy szövegdobozban)!

Alapszínek
vörös (Red)
zöld (Green)
kék (Blue)

A körök magassága és szélessége 5 cm legyen, színei pedig vörös, zöld és kék! A körök és az aláírások egyenletes elosztásban helyezkedjenek el a dián!

Adjon animációt a körökhöz (pl. a körök ússzanak be a dia megjelenítésekor)! 3. dia képe a feladathoz

(3.3)
Illessze (vagy pl. a számok esetén írja be) az alábbi szöveget a harmadik diába! Formázza meg a szöveget (Arial, félkövér 44 pt, középre igazítva; Arial, normál 32 pt, a táblázat celláiban)!

Színkeverés az alapszínekből
Szín Vörös Zöld Kék
Fehér 255 255 255
Sárga 255 255 0
Lila 255 0 255
Cián 0 255 255
Vörös 255 0 0
Zöld 0 255 0 
Kék 0 0 255
Fekete 0 0 0

A táblázat első oszlopában a szöveg balra, a többi cellában középre legyen igazítva! 4. dia képe a feladathoz

(3.4)
Illessze be az alábbi szöveget a negyedik diába! Formázza meg a szöveget (Arial, félkövér 50 pt, középre igazítva)!

Additív színkeverés

Az alábbi képet háttérkép a színkeveréshez illessze be a negyedik diába!
A kép szélessége legyen 15 cm, és a képet igazítsa a cím alatt középre! 5. dia képe a feladathoz

(3.5)
Illessze be az alábbi szöveget az ötödik diába! Formázza meg a szöveget (Arial, félkövér és dőlt 50 pt, középre igazítva)!

Köszönöm a figyelmet!
forrás: középszintű érettségi feladatok informatikából (2005.05.19.)

Előadások (2019)

Az előadások kb. 15 percesek, amelyeket az előadás és a téma rövid közös megneszélése követ (kb. 5-10 percben). Az előadáshoz PowerPoint bemutatót kell készíteni, amely a kezdő dia (előadás címe, dátuma és az előadó neve) és a záró dia ("Köszönöm a figyelmet!") mellett kb. 5-10 diát tartalmaz. A diákban például a következő tartalmak helyezhetőek el:
– a dia címe (kötelező)
– a diához tartozó főbb tartalmak felsorolása vázlatpontokban
– egy rövid (1-2 soros) idézet (a forrás megjelölésével)
– táblázatok
– képek, ábrák, diagramok
– egy rövid (max. 1-2 perces) videó (egy előadásban legfeljebb egy).

jelige cím dátum megjegyzés
[T Liliána] Neumann János élete 2019-11-25 hétfő
Mandula Social media 2019-11-25 hétfő
[Sz Szilvia] Népdalok digitalizálása fonográfról 2019-11-25 hétfő
[D Krisztina] Digitális rajzolás 2019-11-25 hétfő
Micimackó Gamer világ 2019-12-02 hétfő
[V Zsófia] Informatika az idősek körében 2019-12-02 hétfő
[Cs Viviána] Az infokommunikációs eszközök hatása a különböző generációkra 2019-12-02 hétfő
[E Réka] Az influenszerek terjedése 2019-12-02 hétfő
[Sz Klaudia] Az internetes zaklatás 2019-12-09 hétfő
Gumikacsa A függőség 2019-12-09 hétfő
[Gy-B Júlia] Az aktiv Biblioterápia az internetes fanfiction viágában, Harry Potter Fandomban 2019-11-21 csütörtök
[K Erik] Biblia a világhálón 2019-11-21 csütörtök
[T Márton] A Biblia terjesztése régen és napjainkban 2019-11-28 csütörtök
Üsző Hittan tanítás gyerekeknek kreatívan és modernül 2019-11-28 csütörtök
Malacka Az influencerek 2019-11-28 csütörtök
Katica X, Y és Z generáció 2019-11-28 csütörtök
Lizi Az internet története 2019-12-05 csütörtök
Bambi A zene története 2019-12-05 csütörtök
Málna Az elektronikus könyvtár 2019-12-05 csütörtök
Yayie Online vásárlás 2019-12-05 csütörtök
Csillámpóni Az internet története 2019-12-12 csütörtök
Süni Számítástechnika 2019-12-12 csütörtök
[Cs Zsuzsanna] Népszerű mobil applikációk 2019-12-12 csütörtök
Mura Mesterséges intelligencia 2019-12-12 csütörtök

Irodalom, források

Bártfai Barnabás: Word 2013 zsebkönyv. Budapest: BBS-INFO Kiadó 2013. ISBN 9789639425842

Bártfai Barnabás: PowerPoint 2013 zsebkönyv. Budapest: BBS-INFO Kiadó 2013. ISBN 9789639425859

A Microsoft Office súgó- és oktatási webhelye – Támogatás az Office-hoz. https://support.office.com/hu-HU (2017-08-30)

Központi írásbeli feladatsorok, javítási-értékelési útmutatók. Oktatási Hivatal. https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok (2017-08-30)

Atkinson, Cliff: Ne vetíts vázlatot! A hatásos prezentáció. Bicske: Szak Kiadó ISBN 9789639863033

Reynolds, Garr: A meztelen előadó. Budapest: HVG Kiadó 2011. ISBN 9789633040621


Boda István, 2019.