Mechanikus számológépek és egyéb eszközök

Blaise Pascal mechanikus számológépe
a bordáshenger működési elve
Leibniz számológépének rekonstrukciója

Blaise Pascal mechanikus számológépe (1642) [az (A-B) kivonáshoz B tízes komplemensét kell képezni (999999-re ki kell egészíteni B-t és egyet hozzáadni), majd ezt hozzáadni A-hoz, és a hetedik számjegyre történő átvitelt el kell hanyagolni]

Gottfried Wilhelm Leibniz mechanikus számológépe (1672) a szorzás elvégzéséhez Leibniz ún. bordáshengert használt, amelyben a rovátkák egyre szélesebbek voltak (a legkeskenyebb a 9-nek, a legszélesebb az 1-nek felelt meg), így a szorzandót reprezentáló fogaskerék vízszintes mozgatásával be lehetett állítani, hogy a bordáshenger (a szorzó) egy körbeforgatásakor a szorzandó fogaskerék hány foggal forduljon el; így ha egy kar segítségével a bordáhengert éppen annyiszor forgatjuk meg, amennyi a szorzó értéke, a szorzandó elfordulásainak összes száma éppen a szorzatot eredményezi]

Joseph Marie Jacquard mechanikus szövőgépe (1820)

Charles Babbage gépei

Herman Hollerith lyukkártya-feldolgozó gépe (1886)

(Vissza a tartalomjegyzékhez)


Boda István, 2018.