Tartalomjegyzék

 1. Az információs társadalomDIÁK
 2. Információs műveltségDIÁK
 3. Rendszer, adat, információ, kódok, jelekDIÁK
 4. Információátvitel és digitalizálásDIÁK
 5. Fájlok, fájltípusokDIÁK
 6. Digitális képek, képállományokDIÁK
 7. Színek, színkódokDIÁK
 8. A számítógépek működése. Neumann-elvekDIÁK
 9. HardverDIÁK
 10. AlgoritmusokDIÁK
 11. Szoftver. Az operációs rendszer
 12. Hálózati ismeretek

Irodalom- és forrásjegyzék

Informatika alap- és felhasználói ismeretek

[magyar nyelvű irodalom]

Bártfai Barnabás: Windows 10 zsebkönyv. Budapest: BBS-INFO K. 2015.

Bártfai Barnabás: Excel 2013 zsebkönyv. Budapest: BBS-INFO K. 2013.

Bártfai Barnabás: PowerPoint 2013 zsebkönyv. Budapest: BBS-INFO K. 2013.

Bártfai Barnabás: Word 2013 zsebkönyv. Budapest: BBS-INFO K. 2013.

Cullmann, G.; Denis-Papin, M.; Kaufmann, A.: A hír tudománya. Az információelmélet alapjai. Budapest: Gondolat K. 1973.

Herdon Miklós; Fazekasné Kis Mária; Magó Zsolt; Németh Zoltán: Informatika. Debrecen: DE AMTC AVK 2007.
http://miau.gau.hu/avir/intranet/debrecen_hallgatoi/tananyagok/jegyzet/11-Informatika.pdf (2018-01-09)

Herdon Miklós: Agroinformatics. Debrecen: University of Debrecen 2013.
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/2011_0009_Herdon_Miklos-Agroinformatics/adatok.html (2018-03-01)

Holczer József: Informatika szóbeli érettségi közép- és emelt szinten. Budapest: Jedlik Oktatási Stúdió, 2013.

Joó András et al. (szerk): Informatika. Hasznos gyakorlati ismeretek a mindennapokra. Budapest: Zsigmond Király Főiskola. 2006.

Kőfalvi Tamás: Informatikai alapismeretek a tanári mesterségre készülők számára. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006.

Nyakóné Juhász Katalin et al.: Bevezetés az informatikába. Debrecen: Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, 2011.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0046_bevezetes_az_informatikaba/- adatok.html (2018-01-09)

Támogatás – Windows súgó.
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows/support#1TC=windows-10 (2016-06-19)

Wikipédia.
https://hu.wikipedia.org/ (2016-06-12)

(prezentációkészítés)

Atkinson, Cliff: Ne vetíts vázlatot! A hatásos prezentáció. Bicske: Szak K. 2008.

Reynolds, Garr: PreZENtáció. Budapest: HVG K. 2009.

Reynolds, Garr: A meztelen előadó. Budapest: HVG K. 2011.

Sturcz Zoltán, Lőrincz Éva Anna: Prezentáció. Budapest: Typotex K. 2013.
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0023_Prezent/000000.html (2020-04-27)

(kiegészítő irodalom)

Ábrahám György, Wenzel Klára, Antal Ákos, Kovács Gábor 2014. Műszaki Optika. Budapest: BME MOGI.
http://www.mogi.bme.hu/TAMOP/muszaki_optika/index.html (2020-03-22)

Andor József 1998. A komplex lexikálisjegy-analízis és a mormota esete. In: Pléh Csaba, Győri Miklós (szerk.) 1998. A kognitív szemlélet és a nyelv kutatása. Budapest: Pólya K. 83–100.

Buda Béla 2001. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Budapest: Animula K.
http://vmek.oszk.hu/02000/02009/02009.htm (2018-01-09)

Csépe Valéria 2018. Intenció, implementáció, irányok – az új NAT.
https://kiadvany.suliszerviz.com/kiadvanyok/29-kiadvany-2018/1046-2018-prof-dr-csepe-valeria-intencio-implementacio-iranyok-az-uj-nat (2019-03-22)

Gladwell, Malcolm 2009. Kivételesek. A siker másik oldala. Budapest: HVG K.

Griffin, Em 2001. Bevezetés a kommunikációelméletbe. Budapest: Harmat K.

Horváth Ádám 2018. Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája. Előadás a Digitális Oktatás, Digitális Készségek, V4 országok a XXI. században témájú Digitális Szakképzési Konferencián (Debrecen, 2018. április 14.).
https://www.slideshare.net/dpmk/debrecen-horvath-adam-20180414 (2019-04-03)

Mérő László 1994. Észjárások. A gondolkodás korlátai és a mesterséges intelligencia. Budapest: TypoTex K.

[NAT 2018] A Nemzeti Alaptanterv tervezete. 2018. augusztus 31. Eger: Oktatás 2030 - Eszterházy Károly Egyetem.
https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2018/08/a-nemzeti-alaptanterv-tervezete_2018.08.31.pdf (2019-04-07)

Pléh Csaba 1998. Bevezetés a megismeréstudományba. Budapest: TypoTex K. (Test és lélek)

Popper, Karl 1998. Test és elme. Az interakció védelmében. Budapest: TypoTex K. (Test és lélek)

Raffai Mária 1999. Információrendszer-fejlesztés. Győr: Novadat K.

Renkecz Anita 2011. A képalapú digitalizálás elmélete és gyakorlata a könyvtárakban. Budapest: Könyvtári Intézet. (Digitális könyvtári füzetek II.)
http://mek-oszk.uz.ua/18200/18218/html/index.html (2020-03-31)

[angol nyelvű irodalom]

Computer Glossary, Computer Terms - Technology Definitions and Cheat Sheets from WhatIs.com - The Tech Dictionary and IT Encyclopedia.
http://whatis.techtarget.com/ (2016-06-27)

Computer technology, computer technologies - WordWeb dictionary definition.
http://www.wordwebonline.com/en/COMPUTERTECHNOLOGY (2016-06-27)

Graves, Michael: Computer Technology Encyclopedia. Delmar Cengage Learning, 2008. (ISBN-13: 978-1-4283-2236-3)
https://books.google.hu/books/about/Computer_Technology_Encyclopedia.html?id=WRl4F_nQfioC&redir_esc=y (2016-06-27)

Henderson, Harry: Encyclopedia of Computer Science and Technology. New York: Facts On File - Infobase Publishing, 2009. (ISBN-13: 978-0-8160-6382-6)
https://books.google.hu/books/about/Encyclopedia_of_Computer_Science_and_Tec.html?id=3Tla6d153uwC&redir_esc=y (2016-06-27)
https://archive.org/details/EncyclopediaOfComputerScienceTechnologyiqbalkalmati.blogspot.com (2016-06-27)

Microsoft Office help and training - Office Support.
https://support.office.com/ (2016-06-20)

Webopedia: Online Tech Dictionary for IT Professionals.
http://www.webopedia.com/ (2016-06-27)

Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/ (2016-06-12)

Windows help.
https://support.microsoft.com/en-us/products/windows?os=windows-10/ (2016-06-20)

Informatikatörténet és hardverismeret

Antal Péter, Bóta László 2011. Számítógépes konfigurációk. Eger: Eszterházy Károly Főiskola.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_07_szamitogepes_konfig_scorm_09/adatok.html (2016-06-22)

Breuer, Hans 1995. SH atlasz. Informatika. Budapest: Springer Hungarica K.

Burke, James 2003. Tudásháló. Pécs: Alexandra K.

Goldstine, Herman H. 2003. A számítógép Pascaltól Neumannig. Budapest: Műszaki K. (ISBN 963-16-2771-3)

Heizlerné Bakonyi Viktória et al. 2012. Számítógépes alapismeretek I. Budapest: ELTE Informatikai Kar.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0011_szamalap1/adatok.html (2016-06-22)

Komenczi Bertalan 2011. Információ és társadalom. Eger: Eszterházy Károly Főiskola.
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0005_30_informacia_es_tarsadalom_pdf/adatok.html (2016-06-22)

Raffai Mária 1997. Az informatika fél évszázada. Budapest: Springer Hungarica K. (ISBN 963-8455-61-6)

Nyakóné Juhász Katalin et al. 2011. Bevezetés az informatikába. Debrecen: Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0046_bevezetes_az_informatikaba/- adatok.html (2017-06-11)

Z. Karvalics László 2004. Bevezetés az információtörténelembe. Budapest: Gondolat-Infonia K. (ISBN 963-9567-32-9)
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_542_01_Bevezetes_az_informaciotortenelembe/adatok.html (2016-06-22)

(internetes források, pl. a Wikipédia kiválasztott szócikkei)


Boda István, 2018.