Bevezetés az informatikába

Tartalom, témakörök

 1. Az adat és információ fogalma, megjelenési formái. A számítógép mint adat-, ill. információ feldolgozó gép (fekete doboz modell stb.). Informatikai alapfogalmak (architektúra stb.).
 2. Számrendszerek, konverziós szabályok, algoritmusok (példákon keresztül).
  • Számrendszerekkel kapcsolatos algoritmusok.
 3. Az algoritmus fogalma, jellemzői, megadása (szöveges leírással, folyamatábrával, programmal). Egy magas­szintű programozási nyelv főbb elemei és használata algoritmusok megadására.
  • Egy magasszintű programozási nyelv főbb elemei: változók, elemi adattípusok, műveletek, összetett adatszerkezetek (pl. sztringek, tömbök); alapvető programszerkezetek (szekvenciák, elágazások, ciklusok).
  • A korábban megismert algoritmusok megadása rövid programok segítségével.
 4. Információábrázolás számítógépen (numerikus, logikai, karakteres / szöveges stb. típusú adatok ábrázolása, és az adatokon végezhető műveletek).
  • Számábrázolással kapcsolatos algoritmusok.

 Algoritmusok tartalomjegyzéke ⇒ 

 A programok készítéséhez felhasználható JavaScript interpreter ⇒ 

 A programok szemléltetése folyamatábrákkal ⇒ 

 Számolási feladatok ⇒ 

 Programozási teszt ⇒ 

 1. Logikai függvények, Boole-algebra. Igazságtáblázatok létrehozása. Logikai azonosságok, logikai kifejezések átalakítása. Példák logikai függvények kifejezésére.
  • A fontosabb logikai műveletek értéktáblázatai
  • Az értéktáblázatok elkészítésének lépései
  • Az értéktáblázatok gyakorlása
 2. Logikai kapuk. Logikai hálózatok.
 3. A Neumann-elvű digitális számítógépek működése és architektúrája.

 Logikai azonosságok ⇒ 

 Logikai függvény előállítása az igazságtáblázata segítségével ⇒ 

 Interaktív Karnaugh-tábla és JavaScript program ⇒ 

 Logikai hálózatok interaktív kialakítása ⇒ 


Feladatok

 Gyakorló feladatok ⇒ 


Boda István, 2023.