E-learning

Tartalom, témakörök

  1. A digitális oktatás és az e-learning fogalma.
  2. Elektronikus tanulási környezetek.

1. A digitális oktatás és az e-learning

Az e-learning általánosan megfogalmazva digitális technológiákkal támogatott tanulást, ill. tanítást jelent. Az e-learning egyrészt segítheti az önálló tanulást (ez szervezett oktatás esetén megvalósulhat pl. távoktatási vagy "levelező" formában), másrészt szervesen beépülhet a jelenléti formában megvalósuló oktatásba (ilyenkor beszélhetünk digitális oktatásról). Emellett lehetséges az e-learning módszereinek és a "hagyományos" oktatási módszereknek az együttes, vegyes vagy "kevert" alkalmazása is (ún. blended learning).

Az Európai Unió e-learning meghatározása kiemeli a korszerű IT fejlődésének két meghatározó elemét, a multimédiát és az internetet (ezen belül értelemszerűen a webet mint napjaink leginkább használt kommunikációs közegét).

Az e-learning a korszerű multimédia-technológiák és az internet alkalmazása az oktatás minőségének javítása érdekében, elősegítve az információforrásokhoz való hozzáférést, az információcserét és az együttműködést. (Nagy 2013: 273)

A web az elérhető (és kereshető) információforrások mellett az elektronikus tananyagok, ill. az ezeket is magukba foglaló elektronikus tanulási környezetek legfontosabb közege. E-learning alkalmazása esetén az információcsere a tanárok és a tanulók között, valamint a tanulók együttműködése ("kollaborációja") a tanulás során szintén a webes kommunikációs csatornákon keresztül valósulhat meg a legegyszerűbben.

A XXI. században az oktatás már alapvetően tanulóközpontú, az egyéni képességekre és a felfedezéses tanulásra építő oktatási környezet, amely nemcsak hatékony, hanem népszerű is az egész világon. Népszerűségét a gyors információáramlás segíti, melynek alapja az infokommunikációs eszközök (IKT) elterjedése és a digitális írástudás fejlődése. Az oktatási környezet kialakítását segítik elő az elektronikus tanulási környezetek, melyek már több mint 20 éve bizonyítják nélkülözhetetlen szerepüket, mind a vállalati, köz-, felső- és felnőttoktatásban. (Nagy 2013: 272)

A tanítási-tanulási folyamat eredményességéhez és hatékonyságához, ezen belül a tanulók maximális teljesítményének eléréséhez számos feltétel egyidejű teljesülése szükséges. Digitális oktatás, ill. e-learning esetében a "tanulóközpontú, az egyéni képességekre és a felfedezéses tanulásra építő oktatási környezet" csak akkor működhet eredményesen, ha a tanulók megfelelően képzettek ("kompetensek") és motiváltak. A digitális oktatás, ill. az e-learning eredményességében ennek megfelelően központi szerepet játszik

Ahhoz, hogy a tanulás örömet okozzon, és kialakulhasson az önálló tanulás szükséglete, hosszú (és rögös) út vezet. Ezt fejezi ki az, amit egyébként az élsportolók (matematikusok, zenészek, sakkmesterek stb.) tökéletesen tudnak: "Nincs királyi út", vagy egy latin mondással kifejezve: "Per aspera ad astra" (kb. rögös az út a csillagokig).

Az oktatás hatékonyságának a növelése rendkívül divatos téma. Ennek érdekében az elmúlt évtizedekben számos pedagógiai elméletet, ill. módszertant dolgoztak ki, amelyek szinte minden esetben a tanulók önálló ismeretszerzésére építenek. Ezek közül emeljünk ki néhány hasznos gondolatot, amelyek hozzájárulhatnak az e-learning segítségével történő tanuláshoz:

A fenti gondolatokban közös, hogy az önálló tanulás alapja egy saját jegyzet kialakítása. Ha ez nem "copy-paste" elven készül, hanem az anyag megértésén és értelmezésén keresztül, akkor a jegyzet egyfajta "háttérmemóriaként" (és megfelelően elkészített jegyzet esetén "memóriapalotaként") tükrözni fogja a tanulók által elsajátított tudást. Azonban alapvető kérdés, hogy a jegyzet milyen formában készüljön el. A "hagyományos", papír alapú jegyzetek mellett (vagy helyett) felmerülhet elektronikus formátumú jegyzet készítese is; például dokumentumok (docx), prezentációk (pptx), vagy weblapok (html) létrehozása (ezen belül a "manuális" kódolás, HTML szerkesztők vagy CMS rendszerek használata, wikik létrehozása stb.) egyaránt szóba jöhet. Az IT fejlődésével pedig egyre újabb technológiák jelennek meg; például ma már lehetséges olyan számítógépek (pl. tabletek) használata is, amelyekre egy elektronikus "ceruzával" írni lehet.


2. Elektronikus tanulási környezetek

Számos elektronikus tanulási környezet (Learning Management System, LMS; magyarul tanulásmenedzsment rendszer, vagy tanulásmenedzselő rendszer) létezik. Ha ki akarjuk emelni, hogy az LMS rendszer rendelkezik az elektronikus tanulás (e-learning, digitális oktatás stb.) teljes folyamatát támogató funkciókkal, szokás integrált elektronikus tanulási környezetről is beszélni.

A legismertebb LMS rendszerek közül említsük meg például a Moodle és az ILIAS rendszereket. Ezeknek a rendszereknek az általános célja, hogy az általuk nyújtott szolgáltatásokkal minél hatékonyabban támogassák a tanulók önálló ismeretszerzését. Ennek érdekében meghatározott alapfunkciókkal, ill. tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezek közül emeljük ki a következőket:

  1. webes elérhetőség, böngésző alapú kommunikáció
  2. interaktív elektronikus tananyagok szolgáltatása
  3. a tanulási folyamat követése és irányítása
  4. a tanulók és a kurzusok adminisztrálása
  5. hatékony kommunikáció lehetővé tétele a felhasználók között

(1) webes elérhetőség, böngésző alapú kommunikáció


(2) interaktív elektronikus tananyagok szolgáltatása; a tananyagokat tartalmazó adatbázis, ill. tudásbázis kezelése

A tananyag moduláris felépítésének alapja egyrészt az egyes modulokat alkotó tartalmi objektumok kialakítása, másrészt ezek összekapcsolása, ún. tartalomcsomagok felépítése.

Az alábbiakban a SCORM (Sharable Content Object Reference Model) szabványban használt terminológiát vesszük alapul. Ebben érdemes kiemelni a következő fogalmakat (vö. Tóth 2008: 97-103):
– A megosztható tartalomobjektumok neve SCO (Sharable Content Object), ezek szokásos megvalósítása egy vagy több weblap. Ezek megfelelnek a készülő elektronikus tananyag moduljainak.
– A tartalomobjektumokhoz kapcsolható médiaobjektumok összefoglaló neve 'asset', amely kb. megfeleltethető egy mappának, amely különböző médiaállományokat tartalmaz (pl. képek, videoállományok stb.). Ezek megoszthatók a különböző tartalomobjektumok között.
– A tartalomobjektumok és médiaobjektumok együttesen egy tartalomcsomagot alkotnak, amely megfelel az elektronikus tananyagnak. A tartalomcsomagokat leíró ún. tartalomegyesítő modell neve CAM (Content Aggregation Model).

A tartalmi objektumoknak, és ezek kapcsolatrendszerének meg kell felelni a következő elvárásoknak:


(3) a tanulási folyamat követése és irányítása


(4) a tanulók és a kurzusok adminisztrálása

(5) hatékony kommunikáció lehetővé tétele a tanárok és tanulók között


Irodalomjegyzék

Benedek András (szerk.) 2008. Digitális pedagógia. Budapest: Typotex.

Benedek András (szerk.) 2013. Digitális pedagógia 2.0. Budapest: Typotex.

Nagy Gábor Zsolt 2013. Elektronikus tanulási környezetek használata az oktatásban. In: Benedek András (szerk.) 2013. 272-311.

Tóth András 2008. Integrált elektronikus tanulási környezet. In: Benedek András (szerk.) 2008. 95-125.

ILIAS. Wikipedia.
ILIAS, 2023-02-21.

Moodle. Wikipédia.
Moodle, 2023-02-21.


Boda István, 2023.