Imagine Logo

Tartalomjegyzék

 1. Rajzolás a teknőccel
 2. Példák
 3.  
 4. ajánlott irodalom, felhasznált források

Rajzolás a teknőccel

Megjegyzés: a "teknőc" egy apró rajzoló robot, amelyet az Imagine Logo program segítségével irányíthatunk.

[grafikus felület és futtató környezet beállítása]

összetettebb (több paramétert tartalmazó) kiíró utasításoknál zárójelet kell használnunk; pl. a lokért "x 7 lokért "y 4 (ki :x "és :y "összege :x+:y) utasítások hatására az Imagine Logo a 7 és 4 összege 11 üzenetet írja ki

[szekvenciális utasítások és parancsok]

Megjegyzések: (1) az eljárások paramétereiként egyes esetekben listákat kell megadnunk [] (szögletes zárójelek) között; (2) egyes azonosítók változóként és eljárásnévként is használhatóak (pl. mutat poz kiírja a teknőc aktuális pozícióját, poz! segítségével viszont be tudjuk a pozíciót állítani)

[színek megadása egy egész számmal]

A színek megadása egész számokkal az Imagine Logo-ban

[gyakorló feladatok, példák]

[1. feladat: házikó]

Házikó

[2. feladat: házikó (megjegyzés: a görbéket próbáljuk meg egyenesekkel közelíteni)]

Házikó

[3. feladat: házikó]

Házikó

[4. feladat: házikó]

Házikó

[5. feladat: házikó (megjegyzés: a füveket elég egyenesekkel megrajzolni)]

Házikó

[ciklusutasítások]

[elágazó utasítások ("kiválasztások")]

[eljárások készítése]

Ha egy eljárásban meghívjuk sajátmagát (ún. rekurzív eljáráshívás), az eljárás végtelen ciklusban ismétlődni fog.

[kifejezések használata]


Példák

[sokszögek rajzolása]

háromszög

ism 3 [e 100 j 120]

adott színnel kitöltött háromszög

sokszög [tlsz! 10 ism 2 [e 100 j 120]]

négyszög

ism 4 [e 100 j 90]

ötszög

ism 5 [e 100 j 72]

hatszög

ism 6 [e 100 j 60]

adott színnel kitöltött hatszög

sokszög [tlsz! 12 ism 6 [e 100 j 60]]

hétszög

ism 7 [e 100 j 360/7]

nyolcszög

ism 8 [e 100 j 360/8]

szabályos sokszög (megjegyzés: létezik 'sokszög' nevű eljárás)

eljárás soksz :n :oldal
 ismétlés :n [
 előre :oldal 
 jobbra 360/:n
 ]
 vége

az előző eljárások együtt végrehajtva

eljárás sokszogek
 haza
 tl
 tsz! "fekete
 ism 3 [e 100 j 120]
 ism 4 [e 100 j 90]
 ism 5 [e 100 j 72]
 ism 6 [e 100 j 60]
 ism 7 [e 100 j 360/7]
 ism 8 [e 100 j 360/8]
vége

a [0 200] bal felső sarokpozíójú, 300x400-as téglalapban szereplő alakzatok kitöltése véletlen színekkel

eljárás kitolt
 haza
 tf
 e 200
 ism 150 [
 j 90
 e 1
 j 90
 ism 400 [
  e 1
  ha pontszín="fehér [
  tlsz! tetsz
  tölt
  ]
  ]
 várj 100
 b 90
 e 1
 b 90
 ism 400 [
  e 1
  ha pontszín="fehér [
  tlsz! tetsz
  tölt
  ]
  ]
 várj 100
 ]
 haza
vége

például az Imagine Logo (796×499 felbontású) képernyőképe a következő utasítások kiadása után:

törölkép
sokszogek
kitolt

Imagine Logo képernyőképe

[körök rajzolása]

a kör mint 360 oldalas szabályos sokszög (megjegyzés: létezik 'kör' nevű eljárás)

ism 360 [e 1 j 1]

adott tulajdonságokkal rendelkező kör

eljárás sajátkör :oldalhossz :vastagság :szín
 tv! :vastagság
 tsz! :szín
 tl
 ismétlés 360 [
 előre :oldalhossz
 jobbra 1
 ]
 tsz! 0 
 tv! 1 
 vége

koncentrikus körök

eljárás koncentrikus_körök
 globvál "m 1
 ism 8 [
 sajátkör :m 5 tetsz
 név :m+0.2 "m
 ]
 vége

például az Imagine Logo (796×499 felbontású) képernyőképe a következő utasítások kiadása után:

koncentrikus_körök
tf poz! [-300 100]
koncentrikus_körök

Imagine Logo képernyőképe


olimpiai zászló

feladat: készítsünk az alábbi olimpiai zászlóhoz hasonló ábrát!

Olimpiai zászló képe (Wikipédia)

eljárás olimp
 tv! 5
 tsz! "kék
 kör 100
 tf
 j 90
 e 120
 tl
 tsz! "fekete
 kör 100
 tf
 e 120
 tl
 tsz! "vörös
 kör 100
 tf
 j 135
 e 85
 tl
 tsz! "zöld
 kör 100
 tf
 j 45
 e 120
 tsz! "sárga
 kör 100
 ; alapértelmezések visszaállítása
 tv! 1
 tsz! "fekete
 haza
vége

az Imagine Logo (796×499 felbontású) képernyőképe az 'olimp' utasítás kiadása után:

Imagine Logo képernyőképe

[egyéb eljárások]

egy téglalap kirajzolása és kitöltése adott színnel

eljárás tégla :x0 :y0 :a :b :szin
 globvál "y 1
 haza
 tf
 e :y0
 j 90
 e :x0
 tv! 1
 tsz! :szin
 amíg [:y<=:b] [tl e :a tf h :a j 90 e 1 b 90 név :y+1 "y]
 tsz! "fekete
 haza 
vége

példa: tégla 100 200 150 250 "piros (a bal felső sarok koordinátái [100 200], a téglalap szélessége 150, magassága 250, kitöltőszíne pedig piros)


különböző függvénygörbék kirajzolása egy 400x400-as koordináta-rendszerben (-200<=x<=200, -200<=y<=200)

eljárás fuggveny :indit :szin
hakülönben és :indit>=1 :indit<=5 
[
 koord
 globvál "x -200
 tf
 ; tsz! tetsz
 tsz! :szin
 poz! [-200 0]
 ism 400 [
 kiszamit :indit
 e :y
 tl
 ha és :y<=200 :y>=-200 [
  pontméret 4
  ]
 tf
 h :y j 90 e 1 b 90
 név :x+1 "x
 ]
 haza
]

[ 
 törölkép
 fuggveny 1 "fekete
 fuggveny 2 "piros
 fuggveny 3 "zöld
 fuggveny 4 "kék
 fuggveny 5 "narancs
]
vége

segédeljárás a 'fuggveny' eljáráshoz: a koordináta-rendszer megjelenítése

eljárás koord
 haza
 tsz! "fekete
 tv! 1
 tl
 e 200
 haza
 j 90
 e 200
 haza 
 h 200
 haza
 b 90
 e 200
 haza 
vége

segédeljárás a 'fuggveny' eljáráshoz: a függvényértékek kiszámítása

eljárás kiszamit :i
 ; lokvál "negyz 
 lokért "linearis 0.5*:x
 lokért "abszolut absz 1.5*(:x+100)
 lokért "negyzet 0.01*(:x*:x)-150
 lokért "szinusz 150*(sin :x)
 lokért "ngyok hakülönben :x>=0 [10*gyök :x] [-10*gyök -:x]
 elágazás :i [
 1 [globvál "y :linearis]
 2 [globvál "y :abszolut]
 3 [globvál "y :negyzet]
 4 [globvál "y :szinusz]
 5 [globvál "y :ngyok]
 ]
vége

eredmény (fuggveny 0 0):

Imagine Logo képernyőképe

példák: fuggveny 3 "piros (egy négyzetfüggvény kirajzolása piros tintával); fuggveny 0 0 (az összes függvény kirajzolása előre definiált színekkel, ld. a fenti ábrát)


Irodalomjegyzék

Abonyi-Tóth Andor; Heizlerné Bakonyi Viktória; Zsakó László 2013. Logo versenyfeladatok. Budapest: ELTE Informatikai Kar - NJSZT tehetséggondozási Szakosztály.
http://felszem6.elte.hu/downloads/seged/logoversenyfeladatok.pdf (2019-03-05)

Blaho, Andrej; Kalas, Ivan 2005. Az IMAGINE varázslatos világa.
http://www.ejai.sulinet.hu/iskdok/oktanyagok/imagine_munkafuzet.pdf (2019-03-05)

||| burcsi gyerek weboldala |||. Comenius Logo, Imagine Logo.
http://www.burcsi.hu/_inf/Imagine/comlogo_ilogo.pdf (2019-03-06)

Imagine összefoglaló.
http://burcsi.hu/_inf/Imagine/index.html (2019-03-06)

Imagine | Tanulást (digitálisan) elősegítő Technológia Labor
http://tet.inf.elte.hu/imagine/ (2019-03-05)

Imagine Logo :: Infoórák.
https://infoorak.webnode.hu/tananyag/a5-osztaly/imagine-logo/ (2019-03-05)

Imagine Logo Tanmenet 5. 6. 7. évfolyam.
http://www.poga.hu/letoltesmappa/imagine_logo_tananyag.pdf (2019-03-05)

Itt az IMAGINE!
http://logo.sulinet.hu/ (2019-03-05)

Programozási készségek fejlesztése az ImagineLogo programmal.
https://www.jokaiiskola.hu/images/informatika/logo_kezsegfejlesztes.pdf (2019-03-05)

A Sulinet Tudásbázis Imagine Logo-val kapcsolatos anyagai.
http://logo.sulinet.hu/ (2019-03-05)

Informatika 1. évfolyam | Sulinet Tudásbázis. Alkalmazói ismeretek.
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-1-evfolyam/alkalmazoi-ismeretek (2019-03-06)

Informatika 2. évfolyam | Sulinet Tudásbázis. Robot (teknőc) irányítása.
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-2-evfolyam/algoritmizalas-adatmodellezes/robot-teknoc-iranyitasa (2019-03-06)

Informatika 4. évfolyam | Sulinet Tudásbázis. Az Imagine Logo zeneszerkesztője.
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-4-evfolyam/alkalmazoi-ismeretek/az-imagine-logo-zeneszerkesztoje (2019-03-06)

Kör rajzolása Logo-ban. [óraterv]
IKT - MOZAIK. Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához. (szerk. és vál. Kőrösné Mikis Márta) Budapest: OFI, 2010. 73-76.
http://mek.oszk.hu/12900/12983/12983.pdf (2019-03-07)

Üdvözlet! - Imagine Logo.
http://imagine-logo.wikidot.com/ (2019-03-03)

Utasítások - Imagine Logo.
http://imagine-logo.wikidot.com/utasitasok (2019-03-03)


Stuur, Addo; Turcsányiné Szabó Márta 1998. Comenius Logo. Játék és programozás. Budapest: Kossuth K.

Szentpéteriné Király Tünde 2000. Comenius Logo teknőcgrafika. Budapest: Kossuth K.


Boda István, 2019.