Tartalomjegyzék

 1. Az információs és kommunikációs technológia fejlődéseDIÁK
 2. Az információs társadalomDIÁK
 3. Tudatos médiahasználatra törekvésDIÁK
 4. Információs műveltségDIÁK
 5. Rendszer, adat, információ; számrendszerek, számábrázolásDIÁK
 6. A szöveges információ kódolása; adatok tárolásaDIÁK
 7. Információátvitel és digitalizálásDIÁK
 8. Digitális képek, képállományokDIÁK
 9. Színek, színkódokDIÁK
 10. A digitális számítógépek működésének alapjai.DIÁK
 11. A digitális számítógépek architektúrája.DIÁK
 12. HardverDIÁK
 13. AlgoritmusokDIÁK
 14. Szoftver. Az operációs rendszerDIÁK
 15. Hálózati ismeretek

Alapfogalmak, kulcsszavak

 1. az IKT "forradalma" (ENY-B-Í-KNY-T-SZ-IKTK-I&T-MM-MI)
 2. megatrend (trend, tendencia, divatirányzat)
 3. additív és kapacitív erőforrások
 4. adat, információ, tudás
 5. az objektív tudás fejlődésének tetradikus sémája (P→KE→HK→(P1,P2,...,Pk))
 6. információs szektor (O-K&F-IKT-ISZK-Ü-T-TMSZ-KH)
 7. informatizáció és popularizáció
 8. az információs (vagy tudásalapú) társadalom főbb összetevői (IKTT-DTE-DKS ↔ ITP-E-S-T)
 9. a digitális tartalmak gazdasági szerepe
 10. globalizáció
 11. társadalmi generációk
 12. az IKT "sötét oldala": 6 csapda
 13. a tudatos médiahasználat 5 fő szempontja (E3-BSZ-V-Ó-S)
 14. a "multitasking" mítosza
 15. a gyerekek számára felállított szabályok 5+1 ismérve (V-E-É-H-H&K+E)
 16. az emberi erőforrás hatékonyságát meghatározó főbb tényezők (T2-K4-M-E2)
 17. az információs műveltség és főbb kompetenciái: 5 típus (A-K-D-I-T)
 18. a kritikai készség és a lexikális ismeretek csökkentésének mítosza
 19. a digitális kultúra tantárgy (DIDV-DE-PA-R-ITISZ-V)
 20. decimális szám, bináris szám, hexadecimális szám (DEC-BIN-HEX)
 21. példák algoritmusokra: természetes számok átváltása különböző számrendszerekben (HEX↔DEC, BIN↔DEC, BIN↔HEX)
 22. kódolás; kódok (kóbábécé, kódsorozatok)
 23. (fizikai) jelek
 24. az információátvitel (kódolás - dekódolás) folyamata
 25. az UCS / UNICODE kódrendszer
 26. az információ technikai mennyisége (bit, bájt, Kbájt, Mbájt, ...)
 27. fájltípusok és csoportosításuk a MIME szabvány szerint (SZ-K-H-V-A)
 28. könyvtártruktúra, elérési út
 29. analóg hangjelek digitalizálása (PCM)
 30. hangosság, phon
 31. Fletcher-Munson izophon görbék
 32. jel-zaj viszony, decibel
 33. egy üzenet információtartalmának kiszámítása
 34. a valószínűség klasszikus kiszámítási módja
 35. multimédia
 36. vektorgrafikus képállományok
 37. bittérképes képállományok (képfelbontás, színmélység, színmodell)
 38. RGB színmodell
 39. HSL színmodell
 40. CMYK színmodell
 41. képélesség vagy láthatóság (kontraszt)
 42. tiszta spektrumszínek
 43. színkeverés, színháromszög
 44. relatív láthatósági görbe
 45. színkódolás
 46. ellentétes (komplementer) színek
 47. digitális számítógépek legfontosabb jellemzői (U-AU-M-KV-M)
 48. Neumann elvek (SP-K-MHE-E-UT)
 49. a számítógép teljesítményét leginkább meghatározó alapvető hardver elemek
 50. algoritmusok
 51. a "jó" algoritmusok alapvető jellemzői (V-E-T-(D)-Á)
 52. fontosabb szoftver rétegek
 53. az operációs rendszer fogalma és fő funkciói (H-P-KSZ-G-AF)
 54. egy operációs rendszer főbb komponensei (I-F-KP-G-AR)

Irodalom- és forrásjegyzék

Digitális kultúra, informatika alap- és felhasználói ismeretek

[magyar nyelvű irodalom]

Arató Péter 1996. Logikai rendszerek tervezése. Budapest: Műegyetemi K.

Balogh lászló – Dávid Imre 1999. A tehetségfejlesztés pszichológiai alapjai. Útmutató a tanárszakos hallgatók iskolai pszichológiai gyakorlataihoz. Debrecen: KLTE Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék.

Barabási Albert-László: Behálózva. A hálózatok új tudománya. Budapest: Helikon K. 2013.

Bártfai Barnabás: Windows 10 zsebkönyv. Budapest: BBS-INFO K. 2015.

Bártfai Barnabás: Excel 2013 zsebkönyv. Budapest: BBS-INFO K. 2013.

Bártfai Barnabás: PowerPoint 2013 zsebkönyv. Budapest: BBS-INFO K. 2013.

Bártfai Barnabás: Word 2013 zsebkönyv. Budapest: BBS-INFO K. 2013.

Benedek András (szerk.) 2013. Digitális pedagógia 2.0. Budapest: Typotex.

Carr, Nicholas 2014. Hogyan változtatja meg agyunkat az internet? A sekélyesek kora. Budapest: HVG K.

Chu, Yaohan 1977. Digitális számítógépek szervezése és a mikroprogramozás. Budapest: Műszaki K.

Cullmann, G.; Denis-Papin, M. – Kaufmann, A.: A hír tudománya. Az információelmélet alapjai. Budapest: Gondolat K. 1973.

Digitális kultúra 5. [tankönyv]. Budapest: Oktatási Hivatal, 2020.

Digitális kultúra 6. [tankönyv]. Budapest: Oktatási Hivatal, 2020.

Ericsson, Anders – Pool, Robert 2018. Csúcsteljesítmény. A szakértelem és a kiválóság pszichológiája. Budapest: HVG K.

Gyarmathy Éva 2015. Diszlexia a digitális korszakban. Budapest: Műszaki K.

Gyömbér Noémi – Kovács Krisztina 2012. Fejben dől el. Sportpszichológia mindenkinek. Budapest: Noran Libro K.

Holczer József: Informatika szóbeli érettségi közép- és emelt szinten. Budapest: Jedlik Oktatási Stúdió, 2013.

Joó András et al. (szerk): Informatika. Hasznos gyakorlati ismeretek a mindennapokra. Budapest: Zsigmond Király Főiskola. 2006.

Kovács Magda 1994. 32 bites mikroprocesszorok I-II. (I. kötet: 80386. II. kötet: 80386/80486.) Budapest: LSI Oktatóközpont.

Kőfalvi Tamás: Informatikai alapismeretek a tanári mesterségre készülők számára. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006.

Könyves Tóth Pál (szerk.) 1982. Digitális számítógépek I-II. Budapest: Művelődési Minisztérium – Műszaki K.

Nagy Gábor Zsolt 2013. Elektronikus tanulási környezetek használata az oktatásban. In: Benedek András (szerk.) 2013. 272-311.

Nemes Orsolya 2019. Generációs mítoszok. Hogyan készüljünk fel a jövő kihívásaira? Budapest: HVG K.

Nyakóné Juhász Katalin et al. 2011. Bevezetés az informatikába. Debrecen: Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0046_bevezetes_az_informatikaba/adatok.html (2021-02-07)

Price, Catherine 2018. Digitális detox. Győzd le a mobilfüggőséget. Budapest: Libri K.

Pszichológiai lexikon. (szerk. Balázs István.) Budapest: Magyar Könyvklub, 2002.

Puskás Albert – Szendrei János – Szerényi Tibor 1969. A matematika modern alkalmazásai. Budapest: Tankönyvk.

Quittner Pál – Kotsis Domokos 1981. Számítástechnika rendszerszervezőknek. Budapest: Akadémiai K.

Sára Attila 1980. A digitális számítógépek rendszertechnikai felépítése. Budapest: Tankönyvk.

Sinek, Simon 2017. A jó vezetők esznek utolsónak. Hogyan építsünk összetartó, lelkes és sikeres csapatot? Budapest: HVG K.

Takács Gábor 1995. Analóg és digitális áramkörök 2. A műszaki szakközépiskolák távközlési technikusi szak, vezetékes és vezeték nélküli ágazatának III. osztálya számára. Budapest: Műszaki K.

Támogatás – Windows súgó.
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows/support#1TC=windows-10 (2021-02-07)

Tapscott, Don 2001. Digitális gyerekkor. Az internetgeneráció felemelkedése. Bodapest: Kossuth K.

Tari Annamária 2019. Online illúziók – offline valóság. #alfageneracio #zgeneracio. Klinikai pszichológiai jelenségek és társadalom-lélektani szempontok az Információs Korban. Budapest: Tericum K.

Taylor, Jim 2016. A digitális nemzedék nevelése. Hogyan válhat gyermeke tudatos médiafogyasztóvá? Budapest: Móra K.

Twenge, Jean M. 2018. iGeneráció. Akik a közösségi médián és okostelefonon nevelkedtek. Budapest: Édesvíz K. 2018.

Valliéres, Suzanne 2012. Pszichotrükkök. 6-9 éves korig. Budapest: Libri K.

Wikipédia.
https://hu.wikipedia.org/

Informatika. Wikipédia.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Informatika (2021-02-07)
Adat (számítástechnika). Wikipédia.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Adat_(sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1stechnika) (2021-02-07)
Kód (informatika). Wikipédia.
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3d_(informatika) (2021-02-07)
Számrendszerek az informatikában. Wikipédia.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1mrendszerek_az_informatik%C3%A1ban (2021-02-07)
Adatállomány. Wikipédia.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Adat%C3%A1llom%C3%A1ny (2021-02-07)
Digitális jelfeldolgozás. Wikipédia.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1lis_jelfeldolgoz%C3%A1s (2021-02-07)
Szín. Wikipédia.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADn (2021-02-07)
Neumann-elvek. Wikipédia.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Neumann-elvek (2021-02-07)
Hardver. Wikipédia.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hardver (2021-02-07)
Algoritmus. Wikipédia.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Algoritmus (2021-02-07)
Szoftver. Wikipédia.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szoftver (2021-02-07)
Operációs rendszer. Wikipédia.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oper%C3%A1ci%C3%B3s_rendszer (2021-02-07)
Windows 10. Wikipédia.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Windows_10 (2021-02-07)
Számítógép-hálózat. Wikipédia.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%B3g%C3%A9p-h%C3%A1l%C3%B3zat (2021-02-07)

(prezentációkészítés)

Atkinson, Cliff: Ne vetíts vázlatot! A hatásos prezentáció. Bicske: Szak K. 2008.

Reynolds, Garr: PreZENtáció. Budapest: HVG K. 2009.

Reynolds, Garr: A meztelen előadó. Budapest: HVG K. 2011.

Sturcz Zoltán, Lőrincz Éva Anna: Prezentáció. Budapest: Typotex K. 2013.
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0023_Prezent/000000.html (2021-02-07)

(kiegészítő irodalom)

Ábrahám György, Wenzelné Gerőfy Klára, Antal Ákos, Kovács Gábor 2014. Műszaki Optika. Budapest: BME MOGI.
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0042_muszaki_optika/adatok.html (2021-02-07)

Andor József 1998. A komplex lexikálisjegy-analízis és a mormota esete. In: Pléh Csaba, Győri Miklós (szerk.) 1998. A kognitív szemlélet és a nyelv kutatása. Budapest: Pólya K. 83–100.

Buda Béla 2001. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Budapest: Animula K.
http://vmek.oszk.hu/02000/02009/02009.htm (2021-02-07)

Csépe Valéria 2018. Intenció, implementáció, irányok – az új NAT.
https://kiadvany.suliszerviz.com/kiadvanyok/29-kiadvany-2018/1046-2018-prof-dr-csepe-valeria-intencio-implementacio-iranyok-az-uj-nat (2019-03-22)

Cucci, Giovanni S. J. 2016. Virtuális paradicsom vagy pokol.com? A digitális forradalom veszélyei és esélyei. Budapest: Jezsuita K.

Czeizel Endre 2004. Sors és tehetség. Budapest: Urbis K.

Gladwell, Malcolm 2009. Kivételesek. A siker másik oldala. Budapest: HVG K.

Griffin, Em 2001. Bevezetés a kommunikációelméletbe. Budapest: Harmat K.

Horváth Ádám 2018. Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája. Előadás a Digitális Oktatás, Digitális Készségek, V4 országok a XXI. században témájú Digitális Szakképzési Konferencián (Debrecen, 2018. április 14.).
https://www.slideshare.net/dpmk/debrecen-horvath-adam-20180414 (2019-04-03)

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája. (A Kormány-előterjesztés melléklete.) Budapest: Digitális Jólét Program, 2016. június 30.
DOS - Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája - Digitális Jólét Program (2021-02-07)

Mérő László 1994. Észjárások. A gondolkodás korlátai és a mesterséges intelligencia. Budapest: TypoTex K.

[NAT 2018] A Nemzeti Alaptanterv tervezete. 2018. augusztus 31. Eger: Oktatás 2030 - Eszterházy Károly Egyetem.
https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2018/08/a-nemzeti-alaptanterv-tervezete_2018.08.31.pdf (2019-04-07)

[NAT 2020] 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról. Magyar Közlöny 2020. évf. 17. szám. (2020. január 31.) 290-446.

Pléh Csaba 1998. Bevezetés a megismeréstudományba. Budapest: TypoTex K. (Test és lélek)

Popper, Karl 1998. Test és elme. Az interakció védelmében. Budapest: TypoTex K. (Test és lélek)

Popper Péter: Lélekrágcsálók. Válogatás Popper Péter legjobb előadásaiból. Budapest: Kulcslyuk K.

Raffai Mária 1999. Információrendszer-fejlesztés. Győr: Novadat K.

Renkecz Anita 2011. A képalapú digitalizálás elmélete és gyakorlata a könyvtárakban. Budapest: Könyvtári Intézet.
(Digitális könyvtári füzetek II.)
http://mek-oszk.uz.ua/18200/18218/html/index.html (2021-02-07)

[angol nyelvű irodalom]

Computer Glossary, Computer Terms - Technology Definitions and Cheat Sheets from WhatIs.com - The Tech Dictionary and IT Encyclopedia.
http://whatis.techtarget.com/ (2016-06-27)

Computer technology, computer technologies - WordWeb dictionary definition.
http://www.wordwebonline.com/en/COMPUTERTECHNOLOGY (2016-06-27)

Graves, Michael: Computer Technology Encyclopedia. Delmar Cengage Learning, 2008. (ISBN-13: 978-1-4283-2236-3)
https://books.google.hu/books/about/Computer_Technology_Encyclopedia.html?id=WRl4F_nQfioC&redir_esc=y (2016-06-27)

Henderson, Harry: Encyclopedia of Computer Science and Technology. New York: Facts On File - Infobase Publishing, 2009. (ISBN-13: 978-0-8160-6382-6)
https://books.google.hu/books/about/Encyclopedia_of_Computer_Science_and_Tec.html?id=3Tla6d153uwC&redir_esc=y (2016-06-27)
https://archive.org/details/EncyclopediaOfComputerScienceTechnologyiqbalkalmati.blogspot.com (2016-06-27)

Microsoft Office help and training - Office Support.
https://support.office.com/ (2016-06-20)

Webopedia: Online Tech Dictionary for IT Professionals.
http://www.webopedia.com/ (2016-06-27)

Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/ (2016-06-12)

Windows help.
https://support.microsoft.com/en-us/products/windows?os=windows-10/ (2016-06-20)

Informatikatörténet és hardverismeret

Antal Péter, Bóta László 2011. Számítógépes konfigurációk. Eger: Eszterházy Károly Főiskola.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_07_szamitogepes_konfig_scorm_09/adatok.html (2016-06-22)

Breuer, Hans 1995. SH atlasz. Informatika. Budapest: Springer Hungarica K.

Burke, James 2003. Tudásháló. Pécs: Alexandra K.

Goldstine, Herman H. 2003. A számítógép Pascaltól Neumannig. Budapest: Műszaki K. (ISBN 963-16-2771-3)

Heizlerné Bakonyi Viktória et al. 2012. Számítógépes alapismeretek I. Budapest: ELTE Informatikai Kar.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0011_szamalap1/adatok.html (2016-06-22)

Komenczi Bertalan 2011. Információ és társadalom. Eger: Eszterházy Károly Főiskola.
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0005_30_informacia_es_tarsadalom_pdf/adatok.html (2016-06-22)

Raffai Mária 1997. Az informatika fél évszázada. Budapest: Springer Hungarica K. (ISBN 963-8455-61-6)

Z. Karvalics László 2004. Bevezetés az információtörténelembe. Budapest: Gondolat-Infonia K. (ISBN 963-9567-32-9)
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_542_01_Bevezetes_az_informaciotortenelembe/adatok.html (2016-06-22)

további internetes források (pl. a Wikipédia kiválasztott szócikkei)


Boda István, 2021-22.