m

ma (9)
macskája (1)
macskák (1)
madár (3)
madarak (1)
madarakkal (1)
madarát (1)
madárka (1)
madárnak (1)
madrid (1)
madrigál (1)
maecenas (1)
maga (3)
magában (1)
magad (11)
magadat (1)
magadba (1)
magadnak (2)
magadtól (1)
magához (1)
magam (4)
magamat (1)
magamba (5)
magamtól (1)
magának (1)
magános (7)
magánosan (1)
magánosság (1)
magány (4)
magánya (1)
magánynak (1)
magas (4)
magasba (2)
magasra (1)
magasság (1)
magasságba (1)
magasztos (3)
magát (4)
magától (1)
mágnese (1)
magosan (1)
magvetőé (1)
magyar (1)
magyarázat (1)
magyarázgatom (1)
magyarokhoz (1)
májat (1)
majd (69)
majdan (2)
majdcsak (1)
májusában (1)
mákonyával (1)
malom (1)
mámoros (2)
már (117)
marad (2)
maradandó (1)
maradhatok (1)
maradj (2)
maradt (1)
maradtam (1)
marhatok (1)
máris (9)
mart (1)
mártottam (1)
mártva (1)
más (13)
másfajta (1)
másik (8)
másikat (1)
másikát (1)
másikkal (1)
másikon (1)
máskép (1)
máskor (1)
második (1)
másodpercre (1)
mással (1)
mást (3)
másutt (1)
másüvé (1)
mászik (1)
maszkját (1)
matróz (1)
mazsolás (1)
mécs (1)
mécse (1)
mécsed (1)
mécses (1)
mécsvilág (1)
meddig (2)
meddő (1)
meddőn (1)
medve (1)
meg (83)
még (87)
megadod (2)
megakadt (1)
megakasztja (1)
megaláztatásban (1)
megáll (3)
megállitott (1)
megállnak (1)
megállnék (1)
megállok (2)
megállott (2)
megállt (4)
megálltam (1)
megálltok (1)
megannyi (1)
megátkoztál (1)
megbabonázva (1)
megbámulja (1)
megbántam (1)
megbántott (1)
megbékéljen (1)
megbolygatták (1)
megbolygattam (1)
megbomol (1)
megbomoljatok (1)
megbontott (1)
megbújva (1)
mégcsak (1)
megcsipdesi (1)
megcsókolta (1)
megcsókoltál (1)
megcsörrent (1)
megdermedjen (1)
megdobbant (1)
megdögölt (1)
megdőlt (1)
megdönthetetlen (1)
megédesűl (1)
megejtett (1)
megelőzi (1)
megérdemelnék (1)
megérdemeltem (1)
megérkezel (1)
megérni (1)
megértelek (1)
megértesz (1)
megérti (1)
megértitek (1)
megett (1)
megette (2)
megfékezhetné (1)
megfiadzik (1)
megfogant (1)
megfoghatatlan (2)
megfordítaná (1)
megfuvatik (1)
meggondolom (1)
meggyógyulhatok (1)
meggyónsz (1)
meggyötörtél (1)
meggyötörtetek (1)
meghajolva (1)
meghallják (1)
meghalni (2)
meghalnia (2)
meghalok (2)
meghalt (1)
meghaltam (2)
meghaltatok (1)
meghasad (1)
meghat (1)
meghittjeink (1)
meghóditanod (1)
megholt (1)
meghuzódom (1)
meghűltem (1)
megillető (1)
megindul (1)
megingat (1)
megint (9)
megírva (1)
mégis (15)
mégiscsak (2)
megismerjelek (1)
megismersz (1)
megitatja (1)
megitták (1)
megjegyezte (1)
megjelenik (1)
megjössz (1)
megkérdem (1)
megkérdenem (1)
megkérdezed (1)
megkérdezzelek (1)
megkongatja (1)
megküzdenie (1)
megkűzdtek (1)
meglásd (3)
meglátni (1)
meglátta (1)
megláttam (1)
megmekegte (1)
megmeredt (1)
megmetszve (1)
megmondhatom (1)
megmosta (1)
megmozdúl (1)
megmutatta (1)
megnedvesíték (1)
megnézem (1)
megnézi (1)
megnézték (1)
megnéztek (1)
megnyílnék (1)
megnyugodhatol (1)
megoldod (1)
megolvadt (1)
megóvom (1)
megöleltük (1)
megöltem (1)
megöregszel (1)
megőrült (1)
megőszült (1)
megpihenni (1)
megpróbált (1)
megpróbáltatásait (1)
megpróbáltatik (1)
megráznom (1)
megremegjenek (1)
megréműlt (1)
megrendültek (1)
megrendűlten (1)
megrepedt (1)
mégsem (1)
megsürűdve (1)
megszagolván (1)
megszakad (1)
megszeresd (1)
megszerzett (1)
megszoktál (1)
megszólít (1)
megszöktetem (1)
megtagadom (1)
megtanít (1)
megtanítván (1)
megtanúltuk (1)
megtapodtak (1)
megtelsz (1)
megtisztúljon (1)
megtorpan (2)
megtorpannak (1)
megtörhetetlen (1)
megtört (2)
megtörte (1)
megtörten (1)
megtörténtet (1)
megtörvén (1)
megtudtuk (1)
megújhodás (1)
megujúl (1)
megúnta (1)
megúntam (6)
megútáltam (1)
megűli (2)
megűlnek (2)
megűltek (1)
megütöttek (1)
megvacogtatott (1)
megvakítaná (1)
megváltása (1)
megváltó (1)
megvédjen (1)
megver (1)
megvet (1)
megvetem (2)
megvetéssel (1)
megvetik (1)
megvillan (1)
megvisel (1)
megvolt (1)
mégy (4)
megy (8)
megyek (3)
megyen (2)
megzavarsz (1)
megzavarták (1)
méhében (1)
mekka (1)
méla (2)
mélabús (1)
meleg (2)
melege (1)
melegedni (1)
melegét (1)
melegével (1)
melegíti (1)
melenget (2)
melengetném (1)
melle (1)
mellé (4)
melléből (1)
mellemen (1)
mellemnek (1)
mellén (1)
mellett (3)
mellette (1)
melletted (1)
mellű (1)
méltányod (1)
mély (13)
mely (38)
mélybe (1)
melyben (2)
melyből (2)
mélye (5)
mélyebb (2)
mélyedő (1)
mélyeiről (1)
melyek (1)
mélyén (2)
mélyen (8)
mélyét (1)
mélyet (1)
melynek (1)
melyre (2)
mélységből (1)
mélységes (2)
mélyükön (1)
mén (3)
mendegél (1)
menekűl (1)
menekűlök (1)
menekűlsz (1)
menekültek (1)
menekvés (1)
menekvésed (1)
menénusz (1)
menet (1)
menj (2)
menjünk (1)
ménkűvel (1)
menni (6)
ment (6)
menten (2)
mentén (2)
menyasszonyunk (1)
mennydörgetős (1)
mennyit (1)
mered (2)
meredj (1)
meredve (1)
merem (1)
merém (1)
merengek (1)
merengnek (1)
merengve (1)
merész (1)
merev (2)
mérgeket (1)
mérges (1)
mérgesen (1)
merkúriusz (1)
mérned (1)
merőn (1)
merre (5)
mersz (1)
mért (28)
mert (75)
mértan (1)
mertem (3)
mértföldnyire (1)
merűlve (1)
mesélhetek (1)
mesterségem (1)
mesterségemben (1)
mesterségemtől (1)
mesterségét (1)
messze (2)
messzeség (2)
messzeségbe (1)
messzeségben (2)
messzeségei (1)
messzeségeibe (1)
messzeségeken (1)
messzi (20)
messzire (3)
meum (1)
mezején (2)
mézfürdőbe (1)
mezők (1)
mezőkön (3)
mezőkről (1)
mezőn (1)
mezőt (1)
meztelen (3)
mi (55)
mialatt (1)
miből (1)
micsoda (2)
mielőtt (1)
miért (3)
miféle (2)
mifelénk (4)
míg (14)
mig (1)
Mihály (1)
mihelyt (3)
mikéntjeit (1)
mikép (2)
miket (3)
mikor (19)
mily (2)
míly (9)
mílyen (1)
milyet (1)
min (1)
mind (22)
mindattól (1)
mindaz (1)
mindeddig (1)
mindegy (1)
mindegyik (1)
mindegyre (4)
mindeközben (1)
minden (46)
mindenekfelett (1)
mindenem (1)
mindenét (1)
mindenki (2)
mindenkit (1)
mindenkor (2)
mindenkorra (1)
mindennek (7)
mindent (6)
mindenütt (2)
minderről (1)
mindétig (3)
mindez (6)
mindezen (1)
mindezt (1)
mindhalálig (1)
mindhiába (4)
mindig (10)
mindíg (2)
mindjobban (1)
mindketten (1)
mindörökre (3)
mindvégig (1)
minek (11)
minékünk (1)
minket (3)
minő (1)
mintakép (1)
mintegy (2)
mintha (4)
mire (6)
mississippi (2)
mississippit (1)
misztikus (1)
mit (51)
mitévő (1)
mithrasz (1)
miután (2)
mivégre (3)
mivegre (1)
mivel (6)
mivelhogy (2)
mivoltod (1)
moccan (1)
moccansz (1)
moccanunk (1)
módon (1)
mohára (1)
mohó (1)
mohóság (1)
mond (1)
mondanám (1)
mondanék (1)
mondatik (1)
mondd (12)
mondhatatlan (1)
mondható (1)
mondhatom (1)
mondják (6)
mondjátok (1)
mondogatták (1)
mondom (8)
mondott (1)
mondta (1)
monoklid (1)
mord (4)
morgás (1)
morgok (1)
morzsákat (1)
mosoly (2)
mosolyát (1)
mosolyg (1)
mosolygó (1)
mosollyal (2)
mosolyogsz (3)
mosolyogtál (1)
mosolyogva (1)
mosolyom (1)
mosolyra (2)
mosom (1)
mossa (1)
most (43)
mostanában (1)
motetta (1)
motozása (1)
mountains (1)
mozdítod (1)
mozdúl (1)
mozdul (1)
mozdulása (1)
mozdulatlan (1)
mozdúlni (1)
mozdulsz (1)
mozdúltak (1)
mózes (1)
mozgalmak (1)
mozgalom (2)
mozgatod (1)
mozog (1)
mozogni (1)
mögött (3)
mögötte (1)
mögöttem (2)
mögül (4)
mögűl (2)
múl (1)
mulass (1)
mulassak (1)
mulatni (2)
mulatozását (1)
mulattassalak (1)
mulattunk (3)
mulatunk (1)
múlik (1)
múljanak (1)
múljon (2)
múlnak (2)
múlni (1)
múlnia (1)
múlt (1)
múltak (2)
multakért (1)
multakhoz (1)
multamat (1)
múltja (1)
múltkor (1)
múlva (1)
munka (1)
munkád (1)
munkálta (1)
munkám (1)
munkásod (1)
munkát (1)
mustja (1)
muszáj (1)
mutat (1)
mutatnál (1)
mutatni (1)
mutatta (1)
mutattad (1)
mutattam (2)
muzsika (2)
muzsikát (1)
műhelyem (1)
műhelyét (2)
műve (1)
művelt (1)
művész (1)
művészeket (1)
művészetem (1)
művészetemet (1)
művészhez (2)

Szóalakok száma: 572


Boda István Károly & Porkoláb Judit, 2011.